NA Meeting Nederland

Wat is het

NA Programma?

NA is een non-profit Fellowship of gemeenschap van mannen en vrouwen voor wie drugs een ernstig probleem waren geworden. Wij zijn herstellende verslaafden die regelmatig bij elkaar komen om elkaar te helpen clean te blijven. Dit is een programma van volledige onthouding van alle drugs. Er is maar één vereiste voor lidmaatschap: het verlangen om te stoppen met gebruiken. We suggereren dat je een open geest houdt en jezelf een kans geeft. Ons programma is een verzameling principes zo simpel geschreven dat we ze kunnen volgen in ons dagelijks leven. Het belangrijkste is dat ZE WERKEN.

Er zijn geen verborgen voorwaarden bij NA. We zijn niet aangesloten bij enige andere organisatie, we vragen geen inschrijfgeld of contributie, we hoeven niets te tekenen of iets aan iemand te beloven.

We hebben van onze groepservaring geleerd dat diegenen die regelmatig naar onze meetings blijven komen, clean blijven.

Wie is een verslaafde?

De meesten van ons hoeven niet twee keer na te denken over deze vraag. WIJ WETEN HET! Ons hele leven en denken draaide om drugs in welke vorm dan ook, het verkrijgen, gebruiken en het vinden van manieren om aan meer te komen. We leefden om te gebruiken en gebruikten om te leven. Een verslaafde is simpelweg een man of vrouw van wie het hele leven gecontroleerd wordt door drugs. We zijn mensen in de
greep van een doorgaande en progressieve ziekte voor wie het einde altijd hetzelfde is: gevangenissen, inrichtingen en de dood.

Waarom zijn wij hier?

De meesten van ons realiseerden zich dat we langzaam zelfmoord pleegden door onze verslaving, maar verslaving is zo’n sluwe vijand van het leven dat we de kracht verloren om hier iets aan te doen. De meesten van ons belandden in de gevangenis of zochten hulp in de geneeskunde, religie of psychiatrie. Geen van deze methoden was voor ons toereikend. Onze ziekte kwam telkens terug of bleef erger worden tot we in wanhoop hulp bij elkaar zochten in Narcotics Anonymous.

We herstellen echt!

Wanneer we aan het eind van ons latijn ondervinden dat we niet langer als mens kunnen functioneren met of zonder drugs, staan we allemaal oog in oog met hetzelfde dilemma. Wat kunnen we nog doen? Er lijkt dit alternatief te zijn: of zo goed als we kunnen doorgaan tot het bittere einde; gevangenissen, inrichtingen of de dood, of een nieuwe manier van leven vinden. In het verleden hadden weinig verslaafden deze
laatste keuze. Degenen die vandaag de dag verslaafd zijn hebben meer geluk. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een eenvoudige manier zich bewezen in het leven van veel verslaafden. Het is beschikbaar voor ons allemaal. Dit is een eenvoudig spiritueel, niet religieus, programma, bekend als Narcotics Anonymous.

Ons Symbool - Een uitleg:

Eenvoud is de sleutel tot ons symbool: het volgt de eenvoud van ons Fellowship. We kunnen allerlei occulte en esoterische bijbetekenissen vinden in de simpele contouren, maar in onze gedachten stonden vooral makkelijk te begrijpen betekenissen en relaties voorop.

De buitenste cirkel duidt op een universeel en totaal programma dat ruimte biedt aan alle manifestaties van de herstellende en volledig herstelde persoon.

Het vierkant, waarvan de lijnen duidelijk zijn, kan makkelijk gezien en begrepen worden, maar er zijn andere ongeziene delen van het symbool. De vierkante basis duidt op Goede Wil, de basis van zowel het Fellowship als het lid van onze samenleving. In feite zijn het de vier zijden van de pyramide die vanuit deze basis in een driedimensionaal figuur opstijgen die staan voor Zelf, Maatschappij, Service en God. Allen wijzen naar het punt van Vrijheid.

Alle delen zijn tot dusver nauw verbonden aan de behoeften en doelen van de verslaafde die herstel zoekt en aan het doel van het Fellowship om herstel toegankelijk te maken voor iedereen. Hoe groter de basis, wanneer we groeien in eenheid, in aantal en in fellowship, hoe breder de zijden en hoe hoger het punt van vrijheid. Waarschijnlijk is het laatste dat in vrijheid op zal gaan het stigma dat rust op “een verslaafde zijn”. Goede Wil wordt het best gedemonstreerd door service en goede service is ‘‘het juiste doen voor de juiste reden”. Wanneer dit zowel het individu als het Fellowship steunt en motiveert, zijn we volledig heel en geheel vrij.

De 12 Stappen van NA

1. We erkenden dat we machteloos waren over onze verslaving, dat ons leven onhanteerbaar was geworden.

2. We kwamen ertoe te geloven dat een Macht groter dan onszelf ons weer geestelijk gezond kon maken.

3. We namen de beslissing onze wil en ons leven over te dragen aan de zorg van God zoals we Hem begrepen.

4. We maakten een grondige en onbevreesde morele inventaris van onszelf op.

5. We erkenden tegenover God, onszelf en iemand anders de ware aard van onze fouten.

6. We waren volkomen bereid God al deze fouten in ons karakter weg te laten nemen.

7. We vroegen Hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen.

8. We maakten een lijst van alle mensen die we schade berokkend hadden en werden bereid het met hen allen goed te maken.

9. We maakten het waar mogelijk direct goed met deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou schaden.

10. We gingen door met het opmaken van een persoonlijke inventaris en wanneer wij fout waren, gaven we dat onmiddellijk toe.

11. We trachtten middels gebed en meditatie ons bewuste contact met God zoals we Hem begrepen te verbeteren, enkel biddend om kennis van Zijn wil voor ons, en de kracht die uit te voeren.

12. Tot een spiritueel ontwaken gekomen als resultaat van deze stappen, probeerden wij deze boodschap uit te dragen naar verslaafden en deze principes in al ons doen en laten toe te passen.

De 12 Tradities van NA

1. Ons gemeenschappelijk welzijn dient op de eerste plaats te komen; persoonlijk herstel is afhankelijk van NA eenheid.

2. Voor ons groepsdoel is er maar één ultieme autoriteit; een liefhebbende God zoals Hij zich manifesteert in ons groepsgeweten. Onze leiders zijn slechts dienaren die vertrouwen genieten, zij regeren niet.

3. Het enige vereiste voor lidmaatschap is een verlangen om te stoppen met gebruiken.

4. Elke groep dient autonoom te zijn, behalve in zaken die andere groepen of NA als geheel aangaan.

5. Elke groep heeft maar één hoofddoel; het uitdragen van de boodschap naar de verslaafde die nog lijdt.

6. Een NA groep moet nooit aanverwante voorzieningen financieren of de NA naam verlenen of andere ondernemingen steunen, opdat geld-, eigendoms- of prestigeproblemen ons niet van ons hoofddoel afleiden.

7. Elke NA groep zou volledig in eigen behoeften moeten voorzien en bijdragen van buitenaf afwijzen.

8. NA moet voor altijd niet-professioneel blijven, maar onze dienstencentra mogen wel beroepskrachten in dienst hebben.

9. NA als zodanig zou nooit georganiseerd moeten worden, maar we mogen wel dienstraden of comités creëren die direct verantwoording schuldig zijn aan hen die zij dienen.

10. NA heeft geen mening over zaken buiten NA; daarom zou de NA naam nooit moeten worden betrokken bij publieke verdeeldheid.

11. Ons PR-beleid is eerder gebaseerd op aantrekking dan op promotie; we moeten altijd onze persoonlijke anonimiteit handhaven op het gebied van pers, radio en films.

12. Anonimiteit is de spirituele grondslag van al onze Tradities, dit herinnert ons er steeds aan principes boven persoonlijkheden te plaatsen.​

Drugs probleem? Wij kunnen helpen!

Infolijn: 06-18496614

Bel de Infolijn